Samenwerkingsverband AMGS

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Stuurgroep 1-Zorgroute

Voor de 1-Zorgroute is door het Samenwerkingsverband bovenschools een stuurgroep ingericht, die tot taak heeft het invoeringsproces op de scholen te begeleiden. De Stuurgroep organiseert hiervoor onder meer informatie- en startbijeenkomsten voor de scholen, intervisiebijeenkomsten voor IB-ers en voor schoolleiders en afstemmingsoverleg met de externe schoolbegeleiders.

De Stuurgroep bestaat uit de directeuren die zitting hebben in de Klankbordgroep en de coördinator, algemeen directeur en beleidsmedewerker van het Samenwerkingsverband. De heer drs. Arjan Clijsen (senior adviseur KPC en ontwikkelaar 1-Zorgroute) en mevrouw drs. Noëlle Pameijer (Samenwerkingsverband Annie M.G. Schmidt en ontwikkelaar HGW) staan garant voor de procesbegeleiding.

Informatie over HGW/ 1-Zorgroute vindt u onder actuele ontwikkelingen op de HOME pagina en onder Downloads.

 


© 035 WEBDESIGN