Samenwerkingsverband AMGS

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Ouders – Rol ouders via (G)MR-en


Ouders hebben invloed op het beleid van de basisschool van hun kind via de MR. In het geval er meer scholen onder één bestuur vallen wordt een gemeenschappelijke  medezeggenschapsraad ingericht, de GMR. Via de MR of GMR hebben ouders invloed op het beleid van het Samenwerkingsverband, dat het uitgangspunt is voor het zorgbeleid op de basischool.

De (G)MR oefent volgens de huidige wetgeving (WPO, wet op het primair onderwijs):
•    instemmingsrecht uit over het concept Zorgplan van het Samenwerkingsverband;
•    brengt advies uit over het vormen van de vereniging, het wijzigen van de statuten van de vereniging, algehele samenvoeging met een ander samenwerkingsverband, opzegging van het lidmaatschap van de vereniging, ontbinding van de vereniging;
•    heeft instemmingsrecht over de gevolgen van deze voorgenomen besluiten.

 

 


© 035 WEBDESIGN